http://www.trampik.okay.pl     trampik@trampik.okay.pl
 
   
Tarnów Urszulańska 16   (014) 6215510.
 
  o nas |  jak trafić |

Jesień 2022

 

Wycieczki 

 

wycieczki szkolne
krajowe
zagraniczne


wycieczki zakładowe
krajowe  
zagraniczne
 

 

Nasz facebook

 

Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Jarosław Horbacewicz, przedstawiciel spółki cywilnej "Trampik" s.c. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Administrator”).

Dane, które gromadzimy

Korzystając z formularza wyrażacie Państwo zgodę na komunikację marketingową oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu, w tym w celach kontaktu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych Użytkowników

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO- art. 6 ust. 1 lit. b), ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 173), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18).

Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu analizowania udoskonalenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Serwis (RODO- art. 6 ust. 1 lit. b), dokonywania pomiarów statystycznych i marketingowych (RODO- art. 6 ust. 1 lit. f), jak również w celach marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich (RODO- art. 6 ust. 1 lit. a).

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może okazać się konieczne dla skorzystania z usług Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości skorzystania z usług Serwisu. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Pliki cookis

Serwis może wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, tak zwane pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj posiadają adres strony internetowej, z której pochodzą, indywidualny numer oraz czas ilość dni przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika, statystyk służących do analizy użytkowników korzystających ze strony internetowej, utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu) tak aby użytkownik nie musiał się ponownie logować na każdej podstronie serwisu.

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach zmian ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Ograniczenia w zastosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność i dostępność serwisu.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez partnerów i współpracujących reklamodawców serwisu.

Czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp do plików cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić świadczenie usług w Serwisie.

Zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce:

1) Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
2) Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
3) Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
4) Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
5) Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Komu udostępniamy dane

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane mogą być również udostępniane osobom trzecim dla celów marktingowych (jedynie za Państwa zgodą) oraz przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz, lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Jakie przysługują Państwu prawa

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych:
  • Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  • Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli wykorzystywalibyśmy je w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
  • Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych:
  • Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem

Prosimy napisać do nas e-maila pod adres trampik@trampik.okay.pl w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych"    BUT "Trampik" s.c. ul Urszulańska 16 33-100 Tarnów

 

 

 
Ustaw jako startowa Dodaj do ulubionych Napisz do nas